SPOLUPRÁCA

Predaj sa uskutočňuje iba pre príjemcov podnikania. Podmienkou nákupu je vytvorenie zákazníckeho účtu na webových stránkach Online obchodu na karte „Váš účet“. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť zákazníka a v dôsledku toho aktivovať účet.