VRÁTENIA A SŤAŽNOSTI

Sťažnosti je potrebné hlásiť na adresu reklamacje@everimport.com. Všetky pravidlá týkajúce sa reklamácií tovaru zakúpeného v našom internetovom obchode nájdete v časti Predpisy (bod G) – karta „Predpisy“.